head

นำทาง

ล็อกอิน

การทำน้ำด่าง

การทำน้ำด่าง สูตรยาหมอพื้นบ้าน จังหวัดขอนแก่น

ต้นไม้ที่ใช้
- ต้นสะแก
- งวงตาล
- ขี้เหล็ก
- เถาดั่ง (เป็นพืชจำพวกเถา-เครือ)
- ไม้ไผ่

วิธีการทำน้ำด่างจากถ่าน
1. นำไม้ไปเผาให้เป็นถ่าน แล้วทุบให้เป็นก้อนเล็กๆ
2. นำถ่านใส่ในหม้อดินหรือไห (ห้ามใส่ในภาชนะที่เป็นโลหะเพราะจะทำให้เกิดสนิม)
3. เติมน้ำลงในไหหรือหม้อดินให้ท่วมถ่านแล้วกวนประมาณ 5-10 รอบ ตั้งทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงหรือ 1 วัน
4. กรองเอาน้ำใส่ๆ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วกรองอีกรอบหนึ่ง จากนั้นนำน้ำที่ได้ใส่ในขวดแก้วเก็บไว้เพื่อใช้

วิธีการทำน้ำด่างจากขี้เถ้า
1. นำไม้ไปเผาให้เป็นขี้เถ้า แล้วนำขี้เถ้าที่ได้ใส่ในหม้อดินหรือไห
2. เทน้ำใส่พอท่วมคนประมาณ 5-10 รอบตั้งทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงหรือ 1 วัน
3. กรองเอาน้ำใสๆ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วกรองอีกรอบหนึ่ง จากนั้นนำน้ำที่ได้ใส่ในขวดแก้วเก็บไว้เพื่อใช้

ประโยชน์ของน้ำด่าง
1. ใช้เป็นน้ำกระสายยา
2. ใช้เป็นยาห้ามถ่าย
3. ใช้ซักเสื้อผ้า
4. ใช้แช่ผ้าให้ขาว
5. ใช้อาบน้ำชำระร่างกายแทนสบู่


footer